Повърхностни втвърдители (посипки, топинг) за шлайфани бетонови настилки.

Висококачествени стоманени и синтетични фибри за дисперсно армиране на бетон.

Хидроизолационни, водоспиращи и химически добавки за бетон.

Веста Инд ООД

Централен офис - Пловдив 4002 ул. "Ген. Данаил Николаев" N 39

тел:032/64 27 79

факс:032/64 98 81

e-mail: office@vestaind.com