Нужен ви е продукт за ...

Продукти

Продукти

  • продукти за шлайфани бетонови настилки;
  • полимерни и стоманени фибри за дисперсно армиране на бетон;
  • хидроизолационни продукти;
  • водоспиращи продукти – PVC профили и бентонитови набъбващи ленти;
  • химически добавки за бетон;
  • огнезащитни бои за метални конструкции.
Повече...