Продукти

Продукти

 

 

  • продукти за шлайфани бетонови настилки
  • полимерни и стоманени фибри за дисперсно армиране на бетон
  • хидроизолационни продукти
  • водоспиращи продукти – PVC профили и бентонитови набъбващи ленти
  • химически добавки за бетон
  • огнезащитни бои за метални конструкции

Шлайфани бетонови настилки

Шлайфани бетонови настилки

Индустриални настилки с висока експлатационна товароносимост, оразмерени със стоманени, синтетични  фибри или заварени мрежи върху еластична основа, висока износоустойчивост чрез прилагане на повърхностни втвърдители /посипки, топинги/, устойчиви на климатични въздействия, незапалими, некорози...

Още
Синтетични фибри за армиране на бетон

Синтетични фибри за армиране на бетон

Модифицирани, снопови фибрилирани (с влакнеста повърхност) влакна с високи експлоатационни показатели за дисперсно армиране на бетон

Още
Стоманени фибри за армиране на бетон

Стоманени фибри за армиране на бетон

Стоманени делатационни профили за бетонови настилки. Прилагат се за разделяне на дневните работни полета или отделяне на безфугови полета. Имат високи механични якости и позволяват равномерно разпределение на товара между разделените полета. Могат да бъдат с линейна или синусовидна форма.

Още
Полимер-циментови и акрилатни хидроизолации

Полимер-циментови и акрилатни хидроизолации

Течни двукомпонентни или еднокомпонентни хидроизолации, полагани чрез обмазване вурху осносвата. Имат висока еластичност и адхезия към сухи и влажни основи. Приложими са при хидроизолиране на фундаменти, тераси, мокри помещения, резервоари, басейни, шахти и подпорни стени, ка...

Още
Хидроизолации с капилярна кристализация в бетона

Хидроизолации с капилярна кристализация в бетона

Постоянно активна , капилярна мигрираща хидроизолация, която повишава водонепроницаемостта на бетона чрез израстване на твърди, водонеразтворими кристали в бетоновата матрица. Приложима е за хидроизолиране на бетонови елементи в подземни структури, резервоари, хидротехнически...

Още

Веста Инд ООД

Централен офис - Пловдив 4002 ул. "Ген. Данаил Николаев" N 39

тел:032/64 27 79

факс:032/64 98 81

e-mail: office@vestaind.com