Хидроизолации с капилярна кристализация в бетона

Хидроизолации с капилярна кристализация в бетона

Постоянно активна , капилярна мигрираща хидроизолация, която повишава водонепроницаемостта на бетона чрез израстване на твърди, водонеразтворими кристали в бетоновата матрица. Приложима е за хидроизолиране на бетонови елементи в подземни структури, резервоари, хидротехнически съоръжения, готови бетонови елемнти и сухи или водни шахти.

Сух състав за влагане в бетоновата смес при нейното производство. Прави бетона водонепроницаем чрез капилярна кристализация в цялото сечение на елемента, като уплътнява микропукнатините в структурата. Основни предимства: спестяват се…
Суха хидроизолация чрез кристализация в бетона подходяща за хидроизолиране на асансьорни шахти, фундаменти, стени, подходяща за басейни за питейна вода, бетонови гаражи, тунели и др.

Веста Инд ООД

Централен офис - Пловдив 4002 ул. "Ген. Данаил Николаев" N 39

тел:032/64 27 79

факс:032/64 98 81

e-mail: office@vestaind.com