Химически добавки за бетон

Химически добавки за бетон

Забавяща свързването, силноводо-намаляваща/суперпластифицираща химична добавка за циментови разтвори и бетони ОПИСАНИЕ SUPERCRETE R 20 е забавяща свързването силноводонамаляваща/суперпластифицираща химична добавка за бетони и строителни разтвори. Тя представлява хомогенна водоразтворима течност…
химична добавка за зимно бетониране ОПИСАНИЕ CRYOBET е химична добавка за производство и полагане на бетон при понижени температури (под 0 °С). Тя представлява хомогенна водоразтворима течност с кафяв цвят.…
комбинирана химична добавка за зимно бетониране ОПИСАНИЕ CRYOBET SUPER е комбинирана химична добавка за производство и полагане на бетон при понижени температури (под 0 °С). Тя представлява хомогенна водоразтворима течност…
Силноводонамаляваща / суперпластифицираща химична добавка за циментови разтвори и бетони ОПИСАНИЕ SUPERCRЕTE А 20 е силноводонамаляваща (суперпластифицираща) химична добавка за циментови бетони и/или строителни разтвори. Тя представлява хомогенна водоразтворима течност…

Веста Инд ООД

Централен офис - Пловдив 4002 ул. "Ген. Данаил Николаев" N 39

тел:032/64 27 79

факс:032/64 98 81

e-mail: office@vestaind.com