Синтетични фибри за армиране на бетон

Синтетични фибри за армиране на бетон

Модифицирани, снопови фибрилирани (с влакнеста повърхност) влакна с високи експлоатационни показатели за дисперсно армиране на бетон

Модифицирани, снопови фибрилирани (с влакнеста повърхност) влакна с високи експлоатационни показатели за дисперсно армиране на бетон с дължина 19 мм
Модифицирани, снопови фибрилирани (с влакнеста повърхност) влакна с високи експлоатационни показатели за дисперсно армиране на бетон с дължина 38 мм
Двукомпонентни макрофибри (макровлакна) за дисперсно армиране на бетона с дължина 50 мм
Мултифиламентни (многонишкови) фибри за подобряване на характеристиките на конструктивни елементи, изготвени от бетон, строителен разтвор и гипс с дължини 6,3 мм и 12,7 мм.
Фибрилирани (с влакнестна повърхност) влакна за дисперсно армиране на бетон и строителен разтвор с дължина 19 мм
Комбинация от чисти, фибрилирани (с влакнеста повърхност) и мултифиламентни (многонишкови) влакна за дисперсно армиране на строителен разтвор с дължини 12,7 мм и 19 мм

Веста Инд ООД

Централен офис - Пловдив 4002 ул. "Ген. Данаил Николаев" N 39

тел:032/64 27 79

факс:032/64 98 81

e-mail: office@vestaind.com