Стоманени фибри за армиране на бетон

Стоманени фибри за армиране на бетон

Стоманени делатационни профили за бетонови настилки. Прилагат се за разделяне на дневните работни полета или отделяне на безфугови полета. Имат високи механични якости и позволяват равномерно разпределение на товара между разделените полета. Могат да бъдат с линейна или синусовидна форма.

Пластинчати фибри за дисперсно армиране на шлайфани бетонови настилки с размер 35 мм
Високоякостни стоманени фибри за дисперсно армиране на шлайфани бетонови настилки с размер 0,80 мм/60 мм
Високоякостни стоманени фибри за дисперсно армиране на шлайфани бетонови настилки с размер 1,00 мм/60 мм
Високоякостни стоманени фибри за дисперсно армиране на шлайфани бетонови настилки с размер 0,80 мм/35 мм
Пластинчати фибри за дисперсно армиране на шлайфани бетонови настилки с размер 50 мм

Веста Инд ООД

Централен офис - Пловдив 4002 ул. "Ген. Данаил Николаев" N 39

тел:032/64 27 79

факс:032/64 98 81

e-mail: office@vestaind.com