Pvc водоспиращи (Waterstop) профили

Pvc водоспиращи (Waterstop) профили

PVC профил за хидроизолиране на конструктивни фуги в бетона за вътрешен монтаж с ширина 15 см
PVC профил за хидроизолиране на конструктивни фуги в бетона за вътрешен монтаж с ширина 19 см
PVC профил за хидроизолиране на конструктивни фуги в бетона за вътрешен монтаж с ширина 24 см
PVC профил за хидроизолиране на конструктивни фуги в бетона за вътрешен монтаж с ширина 32 см
PVC профил за хидроизолиране на конструктивни фуги в бетона за вътрешен монтаж с ширина 50 см
PVC профил за хидроизолиране на конструктивни фуги в бетона за външен монтаж с ширина 19 см
PVC профил за хидроизолиране на конструктивни фуги в бетона за външен монтаж с ширина 24 см
PVC профил за хидроизолиране на конструктивни фуги в бетона за външен монтаж с ширина 50 см
PVC профил за хидроизолиране на конструктивни фуги в бетона за външен монтаж с ширина 32 см
PVC профил за хидроизолиране на дилатационни фуги в бетона за вътрешен монтаж с ширина 15 см
PVC профил за хидроизолиране на дилатационни фуги в бетона за вътрешен монтаж с ширина 19 см
PVC профил за хидроизолиране на дилатационни фуги в бетона за вътрешен монтаж с ширина 24 см
PVC профил за хидроизолиране на дилатационни фуги в бетона за вътрешен монтаж с ширина 32 см
PVC профил за хидроизолиране на дилатационни фуги в бетона за вътрешен монтаж с ширина 50 см
PVC профил за хидроизолиране на дилатационни фуги в бетона за външен монтаж с ширина 19 см
PVC профил за хидроизолиране на дилатационни фуги в бетона за външен монтаж с ширина 24 см
PVC профил за хидроизолиране на дилатационни фуги в бетона за външен монтаж с ширина 32 см
PVC профил за хидроизолиране на дилатационни фуги в бетона за външен монтаж с ширина 50 см
PVC waterstop уплътнител за преминаване на тръби през стени и плочи с външен размер ф 50 и обхват ф 48 – 53
PVC waterstop уплътнител за преминаване на тръби през стени и плочи с външен размер ф 110 и обхват ф 107 – 115
PVC waterstop уплътнител за преминаване на тръби през стени и плочи с външен размер ф 160 и обхват ф 157 – 166
PVC waterstop уплътнител за преминаване на тръби през стени и плочи с външен размер ф 200 и обхват ф 197 – 207
PVC waterstop уплътнител за преминаване на тръби през стени и плочи с външен размер ф 250 и обхват ф 245 – 260

Веста Инд ООД

Централен офис - Пловдив 4002 ул. "Ген. Данаил Николаев" N 39

тел:032/64 27 79

факс:032/64 98 81

e-mail: office@vestaind.com