Сертификати

Веста Инд притежава сертифицирана система за производствен контрол
(Сертификат № 1871-CPD-0026) издаден от ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ, гр. Стара Загора.

СПК системата ни позволява да контролираме надеждно вида и качеството на:

  • Вложените суровини
  • Технологичните производствени процеси
  • Изходящите готови продукти

От юли 2015 г. Веста Инд ООД има въведена система за управление на качеството, съответстваща на стандарта ISO 9001:2008.

Сертификат ISO

Веста Инд ООД

Централен офис - Пловдив 4002 ул. "Ген. Данаил Николаев" N 39

тел:032/64 27 79

факс:032/64 98 81

e-mail: office@vestaind.com