Нужен ви е продукт за ...

Новини

Последни новини от Веста Инд ООД. Следвайте последните тенденции и нововъведения в техниките за заздравяване и подобряване на бетон.

От 21.07.2015 г. Веста Инд ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008. Системата за управление на качеството обхваща управление на документи и записи, вътрешни одити, управление на персонала, управление на несъотвествията, управление на качестовото, управление на покупките и производтво. Тя притежава…