Нужен ви е продукт за ...

Публикации

Последни публикации от Веста Инд. Бъдете в крак с най-новите ни прояви във връзка с иновациите в света на бетонените изделия.

Сoncrix, синтетични, високоякостни двукомпонентни макрофибри за конструктивно, дисперсно армиране на бетон Най-новият продукт на Brugg Contec AG – Сoncrix, синтетични високоякостни двукомпонентни макрофибри, е от месец април на европейския пазар. Веднага след премиерата си в Европа Сoncrix се представя и…
ВЕСТА ИНД ООД – българското лице на BRUGG CONTEC AG, Швейцария, световен лидер в решенията за дисперсно армиране на бетон
Химичните добавки за бетони на Веста Инд ООД – продукти, които се продават с компетентност
Fibrofor High Grade – алтернатива на традиционната стоманената армировка Fibrofor High Grade е търговското наименование на полиолефинови микрофибри (влакна) за дисперсно армиране на бетони и строителни разтвори, алтернатива на традиционната стоманена армировка. Създадени са от Brugg Contec AG – Швейцария, …
С оглед осигуряване на непрекъснатост на строителния процес, съкращаване сроковете на строителство и увеличаване на производителността на труда, бетоновите работи отдавна са загубили своя сезонен характер и се изпълняват с нужната интензивност както при летни, така и при зимни условия.…
Семинар на тема "Дисперсно армиране на бетон със синтетични фибри" организира "Веста Инд" ООД, изключителен представител на Brugg Contec AG – Швейцария, фирма с над 30-годишен опит в създаването и производството на синтетични фибри (влакна) за дисперсно армиране на бетон.…
Строителството, в частност бетоновите работи, отдавна са загубили своя сезонен характер и се изпълняват с нужната интензивност както при летни, така и при зимни условия. Бетонирането през зимата изправя производителите на бетонна смес и ръководителите на строителни обекти пред редица…
Технологията на дисперсно армирания бетон е предмет на нашата дейност от над 30 години, тя е наша основна компетентност. Ние непрекъснато въвеждаме и прилагаме последните нововъведения от изследователската и развойната дейност във всички нашите продукти. Fibrofor и Concrix са нашите…