Нужен ви е продукт за ...

NULLIFIRE S707-60 HF

Огнезащитно, тънкослойно, набъбващо, водоразтворимо покритие за защита на вътрешни стоманени конструкции

ОПИСАНИЕ

NULLIFIRE S707-60 HF е тънък набъбващ бял филм за огнезащита на вътрешна структурна стоманена конструкция.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

NULLIFIRE S707-60 HF осигурява ефективна структурна огнезащита, за стоманена конструкция, от 30 минути до 90 минути огън.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

  • набъбващо покритие на водна основа, подходящо за използване при вътрешни стоманени конструкции, осигуряващо огнезащита до 60 минути;
  • в някои приложения може да се осигури огнезащита при пожар до 90 минути;
  • пазарен лидер с дълга история на успешно приложения;
  • съвместим с пълната гама грундове и връхни покрития от Nullifire;
  • много ниско съдържание на VOC;
  • CE маркиран продукт;
  • формула без SVHC.