Weissenbach GmbH - Германия

 

Пълна гама от PVC  Waterstop профили за хидроизолиране на конструктивни и дилатационни фуги в: басейни, резервоари за питейни и отпадни води, фундаменти, подпорни стени и пр.