Нужен ви е продукт за ...

PVC водоспиращи (Waterstop) профили

PVC водоспиращи (Waterstop) профили

PVC Waterstop лентите са проектирани за осигуряване на водоплътност на конструктивни и делатационни фуги в стоманобетонови структури. PVC Waterstop лентите осигуряват водна преграда по цялата дължина на фугите в структурите от монолитен бетон, чрез поставянето на профила централно в ръбовете на близко стоящите бетонови елементи. Те са подходящи за употреба в повечето водосъхранителни и водонедопускащи структури, като имат способността да издържат на водно налягане и от вътрешната и от външната страна.

Обичайните области на приложение са:

  • в резервоари, водни кули, резервоари за отпадни води, язовирни стени, водопроводи, канали, преливни канали, басейни и ограничителни терени, заобикалящи водосъхранителни контейнери;
  • при бетонови структури, недопускащи наличието на влага;
  • основни структури, мазета, подземни гаражи;
  • брегови устои на мостове и подпорни стени;
  • върху покривни настилки и платформени части.

 

Повече...