Нужен ви е продукт за ...

ARMOURJOINT

Дилатационен прав профил

ОПИСАНИЕ

При използването на дилатационни профили за индустриални настилки (шлайфани бетони) се цели да се постигне ефективен пренос на товара през фугата и поемане на големи температурно-линейни разширения в следствие на съсъхване на бетона.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Индустриални подови настилки 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

Основни предимства на профилите, производство на ISEDIO Limited:

  • при максимално отваряне на профилите (30 мм) от двете страни дюбелната плоча е с ширина по 60 мм от всяка страна;
  • лесен и бърз монтаж;
  • регулиране на височината на профила;
  • произведени са от високо якостна стомана;
  • оптимална дебелина на връхните подови плочи – 2х10 мм;
  • ширината на носещите плочи на двата дюбела е общо 150 мм (от фиксираната страна е 60 мм, а от свободната страна е 90 мм);
  • дюбелите и пластмасовите ръкави са проектирани да позволяват свободно движение между съседните плочи, в противен случай ограничението на преноса на товар може да доведе до спукване на плочата.