Нужен ви е продукт за ...

Concrix ES

Двукомпонентни макрофибри (макровлакна) за дисперсно армиране на бетона с дължина 50 мм

ОПИСАНИЕ

Concrix ES са двукомпонентни макрофибри (макровлакна) за дисперсно армириране на бетон. Характерната им грапава повърхност осигурява ефективно анкериране в бетона, а вида на опаковката гарантира бързо и равномерно триизмерно разпределение на фибрите в бетоновата матрица в процеса на смесването.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Concrix ES се използва за: 

 • тунели (торкрет);
 • производство на готови продукти от бетон;
 • плочи и бетонови стени; 
 • индустриални подове;
 • външни структури;
 • ремонт на бетонови конструкции; 
 • бетонови пилоти;
 • специални фундаменти и различни специални приложения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

 • Concrix ES действа като дисперсна армировка, увеличава ударната якост на бетона, а също така може да се използва и за конструктивни цели;
 • Concrix ES предотвратява разслояването на бетоновата смес – нежелателните седиментационни процеси в матрицата;
 • Concrix ES създава високо ниво на устойчивост на бетоновите конструкции, изложени на агресивни води.