Нужен ви е продукт за ...

Синтетични фибри

Синтетични фибри

Реална алтернатива на стоманените влакна с високи експлоатационни показатели за дисперсно армиране на бетон. Този вид влакна са корозионно устойчиви и могат да се прилагат както за бетони в закрити помещения, така и на открито, включително при употреба на противозамръзващи вещества, които биха довели до корозия на високоякостната стомана. Обемната им плътност е много по-ниска от тази на стоманените влакна, което позволява да се намалят допълнително разходите за транспорт. А обичайната им дозировка се движи между 5 kg/m³ и 10 kg/m³, при 20 kg - 40 kg при стоманените фибри.

 

Повече...