Нужен ви е продукт за ...

Fibrofor High Grade 380

Синтетични фибри за армиране на бетон за дисперсно армиране на бетон с дължина 38 мм

ОПИСАНИЕ

High Grade са модифицирани, снопови, фибрилирани (с влакнеста повърхност) влакна с високи експлоатационни показатели за дисперсно армиране на бетон.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

High Grade има разнообразни области на приложение: 

 • производство на готови продукти от бетон, бетони, полагани с помпа, кранове или бетоновози; 
 • торкрет;
 • мостови и бетонови таванни конструкции,
 • подови настилки и бетонови стени; 
 • ремонт на бетонови конструкции; 
 • бетонови пилоти; 
 • тънкостенни конструкции; 
 • специални фундаменти и различни специални приложения в областта на бетоновите и стоманобетоновите конструкции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

 • High Grade действа като дисперсна армировка, увеличава ударната якост на бетона, а също така може да се използва и за конструктивни цели;
 • High Grade предотвратява разслояването на бетоновата смес – нежелателните седиментационни процеси в матрицата;
 • High Grade създава високо ниво на устойчивост на бетоновите конструкции, изложени на агресивни води.