Нужен ви е продукт за ...

Машина за смесване на стоманени фибри

Машина за смесване на стоманени фибри

Машината KH300 е изключително гъвкаво решение за бързо и безопасно дозиране на стоманени фибри чрез издухване. Стоманените фибри имат високо съотношение дължина - диаметър, но с помощта на машината за смесване могат лесно да се влагат в бетона.

Повече...