Нужен ви е продукт за ...

Високоефективно влагозадържащо покритие за пресни бетонови повърхности

Веста Инд ООД обогати гамата си от предлагани продукти с Curing AS 50.