Нужен ви е продукт за ...

Семинар "Дисперсно армиране на бетон със синтетични фибри"

Семинар на тема "Дисперсно армиране на бетон със синтетични фибри" организира "Веста Инд" ООД, изключителен представител на CONTEC FIBER AG – Швейцария, фирма с над 30-годишен опит в създаването и производството на синтетични фибри (влакна) за дисперсно армиране на бетон.

 

Събитието ще се проведе на 25.10.2011 г. от 9,00 часа в Семинарна зала на Строителния факултет при Университет за архитектура, строителство и геодезия с лектори представителите на Brugg Contec AG, Швейцария, г-н Курт Фрех, Мениджър и г-н Марио Мансер, Мениджър Бизнес линия полимерни фибри.

В програмата на семинара е включено представяне на CONTEC FIBER AG и двата им основни продукти: двукомпонентни макрофибри CONCRIX и микрофибри с високи екплоатационни показатели FIBROFOR HIGH GRADE. Втората основна тема е приложението на макрофибрите CONCRIX за изпълнение на торкрет бетоните.

На семинара ще присъстват учени от водещи български строителни университети и лаборатории, проектанти, членове на БАГТС, големи строителни фирми, специализирани в областта на дисперсното армиране на бетон и др. CONTEC FIBER AG е сертифициран производител (СЕ-маркировка) съгласно EN 14889-2. Продуктите на CONTEC FIBER AG са известни под следните търговски наименования:

CONCRIX (КОНКРИКС) – двукомпонентни макрофибри (влакна) с високи експлоатационни показатели с основно приложение за торкрет бетони; международно патентовани, CONCRIX притежават висока якост на опън, съчетана с отлично сцепление към бетоновата матрица. Характерът на повърхността на отделните фибри е оформен с цел да осигури оптимално сцепление с бетоновата матрица, без да се влошава обработваемостта на бетона и качеството на неговата повърхност.

FIBROFOR (ФИБРОФОР) – полиолефинови микрофибри (влакна) за дисперсно армиране на бетони и строителни разтвори, с високи експлоатационни показатели – плод на дългогодишна развойна дейност и практически опит. Fibrofor High Grade се използват успешно по целия свят от значителен период от време и предлагат отлични възможности за намаляване и дори за пълно заместване на традиционната стоманена армировка в индустриални подове, фундаментни плочи и стени и предварително изготвени бетонови елементи.

LYFOR (ЛИФОР) – система за бетон с висока огнеустойчивост. Тя е патентована бетонова смес, удовлетворяваща най-строгите изисквания по отношение на огнеустойчивост в света (RWS спецификации). Тя се получава от гранулирана летяща пепел, фибри с влакнеста повърхност (фибрилирани), специален цимент и разнообразни добавъчни материали.