Нужен ви е продукт за ...

Технологията на дисперсно армирания бетон

 

Технологията на дисперсно армирания бетон е предмет на нашата дейност от над 30 години, тя е наша основна компетентност. Ние непрекъснато въвеждаме и прилагаме последните нововъведения от изследователската и развойната дейност във всички нашите продукти.  Fibrofor и Concrix са нашите най-известни продукти, зад които стоим и непрекъснато развиваме.

Fibrofor – най-добрият избор за микрофибри

Разнообразните микрофибри на Brugg Contec, CE-сертифицирани съгласно EN-14889-2, предлагат широк набор икономични и иновативни решения и приложения. По-специално Fibrofor High Grade от много години се използва по цял свят и предлага отлична възможност за намаляване и дори напълно заместване на традиционната стоманена армировка в индустриални подови настилки, фундаментни плочи и надосновни стени, както и в готови продукти от бетон. Продуктите  Fibrofor Ecomix и Fibrofor Standard се предлагат за употреба в строителни разтвори и подложни слоеве/подови замазки. Мултифиламентните фибри Fibrofor Multi са особено подходящи за подобряване на характеристиките на бетона при съсъхване, при това повишават и огнеустойчивостта (например при тунелно строителство).

Concrix – двукомпонентни макрофибри с високи експлоатационни показатели.
Икономически ефективна и екологична алтернатива на стоманените фибри.

Непрестанно се увеличават националните и международни нормативни документи, както и изискванията към дисперсно армирания бетон.  Тази тенденция указва ясно посоката на развитие – създаване на иновативни синтетични влакна, които показват експлоатационни характеристики, идентични или по-добри от тези на стоманените фибри, но допълнително включват познатите  ползи от дисперсно армирания с синтетични фибри бетон.

В допълнение към тези предимства са високата якост на опън при огъване, осигурено поведение в следкритичен стадий (след образуване на пукнатини в бетона) и отлични технологични параметри. Удовлетворяването на тези комплексни качествени и икономически изисквания се постига в максимална степен чрез оптимално дозиране на фибрите (влакната).

Всички тези сложни за изпълнение изисквания са взети под внимание при създаването на Concrix. Резултът е полиолефинови, международно патентовани, двукомпонентни макрофибри. Concrix са първите двукомпонентни фибри с високи експлоатационни показатели за армиране на бетон. Благодарение на експлоатационното поведение на влакната техническите възможности за тяхната употреба са силно разширени, като освен това внасят допълнително удобство за потребителите. Патентованите в целия свят фибри Concrix са на основа висок клас полиолефини. Благодарение на високия Е-модул на еластичност (високомодулният материал) в ядрото, те притежават изключителна якост на опън. Окръжаващата го обвивка има за задача да създаде оптимална връзка с бетоновата матрица чрез структурираната си повърхност. Тази способност, съвместно с големия брой фибри в 1 kg, осигурява забележителна якост на опън при огъване, както и остатъчна якост, дори при относително ниска дозировка.

По време на процеса на разработването на Concrix специално внимание бе обърнато на пълзенето на армирания със синтетични фибри бетон, подложен на постоянно натоварване, и това бе взето под внимание чрез прилагане на специален метод в производствения етап. Множество изпитвания, проведени в Департамента за Материалознание и Технологии на ЕМПА, Дюбендорф, Швейцария, потвърдиха факта, че бетонът, армиран с Concrix, подложен на различни постоянни товари, показва едва забележима тенденция към пълзене за период от 1 година. Допълнителното провисване (при постоянен товар) на предварително изпитани греди, при огъване, е в рамките на няколко десети от милиметъра, след първата година.

Основният елемент (Ядро), влакно с високи експлоатационни показатели

Concrix е уникално двукомпонентно полимерно влакно със структурирана повърхност. Високия Е-модул на ядрото на влакното гарантира най-висока якост, докато наномодифицираната обвивка осигурява отлична връзка с бетона.

PowerPak – опаковка на крайния продукт

За по-лесна употреба и дозиране фибрите са опаковани в PowerPak, който се добавя в готовата бетонова смес. Полимерната обвивка на пакета се разтваря за няколко секунди по време на разбъркването, а отделните фибри се освобождават и се разпределят равномерно в сместа. Около 120 000 фибри в килограм осигуряват отлични работни възможности.

Concrix в торкрет – отлично експлоатационно поведение при ниски разходи

Изпитване с квадратен панел, съгласно ръководството на  EFNARC, серии от пробни тела с 4,5 kg/m3 фибри. Изпитването е проведено от независим институт и показва отличните работни възможности на Concrix (1,120 J при само 4,5 kg Concrix/m3 според ръководството на  EFNARC).

Поведение при пълзене на квадратни панели
Продължителното изпитване (на пълзене) ясно демонстрира, че новата структура на фибрите предотвратява пълзенето. Не е нужно да се споменава, че за разлика от стоманените фибри, фибрите Concrix са устойчиви на корозия и алкална среда.

Много по-ниския рикошет при използване на Concrix в сравнение със стоманените фибри не само понижава разхода на фибри, но и на бетон. Това води до по-бързо постигане на необходимата дебелина на стената и съкращаване на времето за изпълнение. Всички свойства са научно изследвани.

На равномерното разпределение на над 500 000 фибри за m3 бетон отчасти се дължат превъзходните свойства, споменати по-горе (при добавяне само на 4,5 kg /m3). Фигурата, която е получена чрез компютърна томография, оценката на праговата стойност и анализът на морфологичните данни, показват отличното пространствено разпределение на Concrix в бетоновата матрица.

Вашите предимства

  • Отлични работни възможности, дори при ниска дозировка на фибрите
  • Значително по-нисък разход на фибри и бетон поради много по-малък рикошет в сравнение със стоманените фибри
  • Намаляване на времето за изпълнение в резултат на по-бързото постигане на необходимата дебелина на стената
  • Предпазва машините, маркучите и дюзите и по този начин удължава времето за  тяхната експлоатация
  • По-безопасно и лесно боравене в сравнение със стоманата
  • Няма опасност от нараняване от стърчащи фибри
  • Без повреди по кабели, тръби и др. в мините поради стърчащи фибри
  • Намаляване или елиминиране на пълзенето
  • Дълъг експлоатационен срок (корозионноустойчиви, алкалоустойчиви, без пълзене)

Публикувана е в comfort.bg