Нужен ви е продукт за ...

COMBIDIC-2K-PREMIUM

Реактивна 2 компонентна битумна хидроизолация

ОПИСАНИЕ

Реактивна 2 компонентна битумна хидроизолация

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

COMBIDIC-2K-PREMIUM е подходящ за хидроизолация на строителни елементи в директен контакт с земята, като например сутеренни стени, фундаменти, подови плочи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

  • Реактивни пълнители;
  • Безшевна, безфугова, премостваща пукнатини хидроизолационна мембрана;
  • Подходяща за всички конвенционални повърхности в строителството;
  • Без разтворители;
  • Лесно и икономично приложение;
  • Устойчивост на дъжд в много кратък срок след полагане;
  • Високо устойчива на натиск;
  • Хидроизолационен материал съгласно DIN 18195-2/DIN EN 15814;
  • Подходящ като лепило за изолационни, защитни и дренажни плоскости;
  • За вътрешно и външно приложение.