Нужен ви е продукт за ...

BS GRUND STANDARD

Грунд за адхезия между стари и нови бетонови повърхности

ОПИСАНИЕ

BS GRUND STANDART е еднокомпонентен течен контактен грунд на база модифицирана полимерна дисперсия и подходящи добавки.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

BS GRUND STANDART се използва за подобряване на адхезията (сцеплението) между стари и нови бетонови и циментови повърхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

BS GRUND STANDART повишава механичните показатели, адхезията, водонепропускливостта и мразоустойчивостта на бетоновите повърхности и/или циментовите разтвори.