Нужен ви е продукт за ...

Хидроизолации в целия обем

Хидроизолации в целия обем

  • Постоянно активна, запълваща микропукнатини хидроизолация;
  • Понижава пенетрацията на вода;
  • Увеличава живота на стоманобетоновите структури;
  • Eлиминира рисковете при приложение;
  • Елиминира рисковете от повреждане. 
Повече...