Нужен ви е продукт за ...

AQUAFIN–1K

Еднокомпонентна, минерална хидроизолационна суспензия

ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентно, цимент-модифицирано хидроизолационно покритие за бетон за отрицателно хидростатично налягане.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Хидроизолация на нови и съществуващи сгради и съоръжения, намиращи се в контакт с почвата, срещу почвена влага и просмукване на вода, напорни подземни води (при подходящите конструкции), напорна вода, намираща се вътре, а така също допълнителна вътрешна хидроизолация против проникване отвън на влага, а също така в качеството на хоризонтална хидроизолация в/под стените и цоклите. Хидроизолация за сглобяеми гаражи, контейнери за сервизна вода, контейнери за отпадъчни води и тръби. За използване върху стени или подови повърхности и за ретроспективно третиране на субстрати, които не са изложени на риск от напукване. При използване в контейнери или при излагане на мека вода с твърдост <30 мг CaO/л, тогава анализът на водата е основно изискване. Оценката на агресивността към бетона се извършва в съответствие с DIN 4030. AQUAFIN-1K е устойчив на „силно агресирно въздействие“ (клас на натоварване XA2).

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

 • твърда хидроизолираща суспензия;
 • устойчива на сулфати;
 • за външна и вътрешна работа;
 • за стени и подове;
 • водонепроницаема;
 • подходяща за всички повърхности на монолитното строителство;
 • хидравлично свързване лесно и икономично използване;
 • може да се нанася посредством пръскане, с четка или шпатула;
 • нанся се без предварително грундиране върху матововлажна повърхност;
 • паропропусклива, мразоустойчива, дълготрайна;
 • подходяща при отрицателно хидростатично налягане;
 • подходяща за полагане при агресивни към бетона водни разтвори, съгласно DIN 4030.