Нужен ви е продукт за ...

AQUAFIN–2K/M–PLUS

Двукомпонентна, гъвкавa, полимер-модифицирана хидроизолация

ОПИСАНИЕ

AQUAFIN–2K/M–PLUS е двукомпонентна, гъвкавa, полимер-модифицирана хидроизолация, която хидроизолира и защитава бетон, зидария, тухли и някои естествени каменни основи с премостващи пукнатини свойства. AQUAFIN–2K/M–PLUS има отлични адхезионни характеристики и осигурява безшевна система, която може да бъде оставена като завършена повърхност или може да бъде покрита с плочки, павета, бои или други покрития.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 • Хидроизолация на основи от бетон, зидария, стени и подове в контакт с почва при за ново строителство и при възстановяване;
 • Хидроизолация срещу водно налягане от положителната страна на водосъдържателя (например резервоари за прясна вода, резервоари за отпадъчни води);
 • Хоризонтална хидроизолация под стени, срещу капилярно проникваща влага.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

 •  Безшевна, безфугова, гъвкава, премостваща пукнатини хидроизолация;
 • Подходяща за всички носещи товар основи, конвенционално използвани в строителството;
 • Свързва се с влажни основи без грундиране;
 • Паропропусклива, устойчива на замръзване, UV и стареене;
 • Устойчива на соли за размразяване;
 • Структурна хидроизолация съгласно DIN 18533, DIN 18535 и DIN EN 1504-2;
 • Хидроизолация в комбинация с плочки в съответствие с DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 и DIN EN 14891;
 • Устойчива на агресивна вода до XA2 в съответствие с DIN 4030.