Нужен ви е продукт за ...

AQUAFIN–IC

Хидроизолация с кристализация в бетона

ОПИСАНИЕ

Суха хидроизолация чрез кристализация в бетона за външна и вътрешна хидроизолация на мазета, асансьорни шахти, фундаменти, стени, на басейни за питейна вода, бетонови гаражи, тунели и под замазки др.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

 • външна и вътрешна хидроизолация в мазета, асансьорни шахти, фундаменти, подпорни стени;
 • хидроизолиране на резервоари за питейна и битова вода, технологични басейни, пречиствателни станции за отпадни води, гаражи, тунели и други;
 • хидроизолация под замазки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

 • прониква през капилярите в бетона;
 • постоянно активна;
 • може да се нанася върху влажни основи;
 • не съдържа хлориди;
 • устойчива на високо хидростатично налягане;
 • бариера срещу карбонизация;
 • уплътнява появилите се по-късно статични пукнатини до 0,4 мм;
 • на разположение са протоколи от изпитване на германския DVGW - работни листове W 347 и W270.