Нужен ви е продукт за ...

PVC-P Waterstop Type DA 32 външен монтаж

PVC профил за хидроизолиране на дилатационни фуги в бетона за външен монтаж с ширина 32 см

ОПИСАНИЕ 

PVC Waterstop лентите са проектирани за осигуряване на водоплътност на конструктивни и делатационни фуги в стоманобетонови структури.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  • в резервоари, водни кули, резервоари за отпадни води, язовирни стени, водопроводи, канали, преливни канали, басейни и ограничителни терени, заобикалящи водосъхранителни контейнери;
  • при бетонови структури, недопускащи наличието на влага;
  • основни структури, мазета, подземни гаражи;
  • брегови устои на мостове и подпорни стени;
  • върху покривни настилки и платформени части.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

  • осигуряват водна преграда по цялата дължина на фугите в структурите от монолитен бетон;
  • подходящи за употреба в повечето водосъхранителни и водонедопускащи структури;
  • издържат на водно налягане и от вътрешната и от външната страна.