Нужен ви е продукт за ...

ASOCRET–IM

Поправъчна, хидроизолационна смес за бетони с кристализиращо действие

ОПИСАНИЕ

Суха поправъчна смес за пукнатини и кухини в бетон, като последващо трябва да се обработи с AQUAFIN-IC.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ASOCRET-IM се използва като водозащитен пълнеж в отворени пукнатини и кухини, които в последствие се обработват с AQUAFIN-IC. Алтернативно, ASOCRET-IM може да се използва и за формиране на холкери.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

  • на минералва основа;
  • водонепропусклива;
  • подходяща при високо хидростатично налягане;
  • паропропусклива;
  • лесна за употреба;
  • уплътнява по-късно появилите се статични пукнатини;
  • може да се полага и върху влажни повърхности.