Нужен ви е продукт за ...

ASOCRET–OS/BF

Пигментирана стирол акрилатна дисперсия за защита на бетонови повърхности