Нужен ви е продукт за ...

ASOCRET–VK 100

Силно течлив замонолитващ разтвор на минерална основа

ОПИСАНИЕ

Замонолитващ разтвор на минерална основа за запълване на кухини с дебелини от 20 до 100 мм.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ASOCRET-VK100 се използва като замонолитващ разтвор за кухини с дебелини от 20 до 100 мм:

  • бордюри;
  • готови елементи от бетон;
  • стоманени и бетонови колони;
  • фундаменти под машини;
  • релси на кранове.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

прониква през капилярите в бетона;

постоянно активна;

може да се нанася върху влажни основи;

не съдържа хлориди;

устойчива на високо хидростатично налягане;

бариера срещу карбонизация;

уплътнява появилите се по-късно статични пукнатини до 0,4 мм.