Фирмата

 

"Веста Инд" ООД е динамично развиваща се компания, с отлична бизнес организация, базирана на процесния подход. От създаването си през 1997 г. компанията неотклонно развива дейността си в областта на строителната химия и индустриалните подове. Ние предоставяме на клиентите
си високотехнологични, модерни решения в следните групи:

 • продукти за изпълнение на шлайфани бетонови настилки;
 • хидроизолации и водоспиращи продукти: течни полимер-циментови, битумни мембрани и кристализиращи продукти, водонабъбващи ленти
  и PVC профили;
 • строителна химия;
 • химически добавки за бетон;
 • огнезащитни бои за метални конструкции.

 

Ние работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, от етапа на проектирането до изпълнението на проекта, като се опираме както на натрупания опит и компетентност на специалистите във фирмата, така и на изключителната технологична подкрепа на нашите европейски партньори.

Вие можете да разчитате на нас, когато се нуждаете от:

 • технологична подкрепа, статично оразмеряване и супервизия при изпълнение на шлайфани бетонови настилки;
 • консултиране и изготвяне на технически решения при изпълнение на хидроизолационни детайли в стоманобетонови конструкции;
 • решения и изпълнение на защита и възстановяване на стоманобетонови конструкции;
 • пълен инженеринг, технически решения и изпълнение на огнезащита на метални конструкции;
 • консултиране, технологична подкрепа и оптимизация на рецептури за бетонови смеси при влагане на химични добавки за бетон.

"Веста Инд" ООД е въвела система за управление на качеството, съответстваща на стандарта ISO 9001:2015.