Нужен ви е продукт за ...

Суперпластификатори

Суперпластификатори

Химични добавки, които позволяват силно намаляване на съдържанието на вода в дадена бетонова смес без да променят консистенцията, или които повишават слягането/разстилането без да променят съдържанието на вода, или предизвикват и двата ефекта едновременно.

Повече...