Нужен ви е продукт за ...

Импрегнатори

Импрегнатори

Течни продукти, предназначени за защита на бетоновите настилки, като същевременно подобряват качествата им, заздравяват пода от въздействие на вода, масла, агресивна среда и мехнични въздействия. Употребата на импрегнатори значително намалява прахоотделянето и улеснява почистването и подръжката на настилките. Полагат се чрез спрей или ръчно, непосредствено след приключване на обработката на бетона. Служат като влагозадържащи покития с цел намаляване на съсъхването. 

 

Повече...