Нужен ви е продукт за ...

Строителна химия и водоспиращи продукти

Строителна химия и водоспиращи продукти

Категория строителна химия и водоспиращи продукти съдържа течни хидроизолации чрез капилярна кристализация в бетона, гъвкави циментови хидроизолации, хидроизолационни системи за басейни и аквапаркове, системи за пътно строителство и релсови пътища, както и продукти за уплътняване на конструктивни и дилатационни фуги в бетона – бентонитови набъбващи водоспиращи ленти, PVC waterstop профили.

Повече...