Нужен ви е продукт за ...

Водоспиращи ленти

Водоспиращи ленти

Набъбващи водоспиращи ленти, предназначени за предотвратяване на филтрация на течности през технологични (работни) фуги в бетона.

Повече...