Нужен ви е продукт за ...

HYDROBENT 19 mm/25 mm

Набъбваща водоспираща лента, предназначена за предотвратяване на филтрация на течности през технологични (работни) фуги в бетона

 

ОПИСАНИЕ

HYDROBENT е водоспираща лента на основата на бентонит и бутилов каучук, смесени в определено съотношение.

Предназначена е за предотвратяване на филтрация на вода или друг вид течности през технологични (работни) фуги в бетонови или стоманобетонови конструкции, чрез набъбване и херметизиране на фугите.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Лентата HYDROBENT е предназначена за:

 • предотвратяване на филтрация на течности през технологични фуги в конструктивен бетон;
 • уплътняване на отвори в конструкции, например при преминаване на водопроводни и/или канализационни тръби;
 • уплътняване на фуги между готови бетонови и стоманобетонови елементи – муфи на тръби, елементи на канали, водостоци;
 • сегменти на тунели.

За осигуряване на ефективна работа, лентата трябва да има плътен, непрекъснат контакт към окръжаващия бетон по цялата си околна повърхност. Водоспиращата лента HYDROBENT не е предназначена за използване в отворени фуги, например в бетонови настилки. HYDROBENT се изработва от нетоксични материали, което я прави подходяща за прилагане в съоръжения за съхранение и транспорт както на отпадни, така и на питейни води.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

HYDROBENT се полага в различни видове фуги, при които няма относително движение от двете страни на фугата. Лентата HYDROBENT дължи свойствата си на способността на бентонитовите глини да увеличават обема си при навлажняване, дължащо се на наличие на хидрофилни групи в молекулярната им структура. Влизайки в контакт с вода или водни разтвори на други вещества, лентата набъбва постепенно, като увеличава първоначалния си обем до 200%. По този начин лентата HYDROBENT, която е относително мека, уплътнява и най-малките шупли и неравности в материала от двете страни на фугата в бетона и в работната фуга, и се превръща в надеждна механична преграда срещу проникването на вода, дори при високо хидростатично налягане.

При контакт с вода, водоспиращата лента HYDROBENT постепенно увеличава обема си като оказва значително натоварване върху бетона. Поради това лентата се поставя по средата на бетоновото сечение, като е необходимо да се осигури минимум 80 mm бетоново покритие от двете й страни. В противен случай съществува опасност от образуване на пукнатини и/или частично разрушаване на бетона.

HYDROBENT осигурява:

 • активна защита, като се увеличава с над 200 % от първоначалния си обем;
 • висока деформативност и възможност за компенсиране на деформации в конструкциите;
 • постепенно набъбване и предпазване на конструкцията от възникване на опасни напрежения;
 • дълготрайност – запазва първоначалната си форма след многократно набъбване и свиване;
 • добра химична устойчивост;
 • лесен монтаж;
 • широк температурен интервал – температура на основата от -15° С до +50° С;
 • икономически по-ефективна от традиционните PVC водоспиращи ленти;
 • може да се полага върху влажна основа;
 • прилагане при нови и съществуващи конструкции;
 • не може да се изтласка или отмие от работната фуга под действие на хидростатичното налягане, за разлика от обикновения бентонит;
 • на основа нетоксични продукти – глина и каучук.