Нужен ви е продукт за ...

Мазани хидроизолации

Мазани хидроизолации

  • двукомпонентни, полимер-циментови гъвкави, хидроизолации, приложими за положително хидростатично налягане;
  • еднокомпонентни, полимер-циментови хидроизолации, приложими за отрицателно хидростатично налягане.
Повече...