Нужен ви е продукт за ...

Фибри

Фибри

Армирането на бетоновите настилки се осъществява по два начина – традиционен, с армировъчни пръти и/или заварени мрежи или чрез дисперсна армировка от фибри (влакна). Решението с използване на дисперсна армировка във вид на стоманени и/или полимерни фибри намира все по-широко приложение поради ред неоспорими предимства като повишена устойчивост на удар, лесно изпълнение (без армировъчни работи); намалено съсъхване (пластично и влажостно), липса на корозия на армировката (при полимерните фибри) и др.

Повече...