Нужен ви е продукт за ...

Стоманени фибри

Стоманени фибри

Стоманените фибри, производство на Krampe Harex GmbH – Германия, осигуряват равномерно триизмерно армиране на бетоновата матрица. При образуване на пукнатини, влакната създават връзка между материала от двете страни на пукнатината и осигуряват работа на бетона в т.нар. следкритичен стадий.

Веста Инд ООД предлага статични оразмерявания на дисперсно армиран бетон със стоманени фибри, както и дозиране и смесване на стоманени фибри на бетоновия възел с машина за смесване на фибри Krampe Harex KH300.

Повече...