Нужен ви е продукт за ...

Продукти

Продукти

  • продукти за изпълнение на шлайфани бетонови настилки;
  • хидроизолации и водоспиращи продукти:
  • течни полимер-циментови, битумни мембрани и кристализиращи продукти, водонабъбващи ленти и PVC профили;
  • строителна химия;
  • химически добавки за бетон;
  • огнезащитни бои за метални конструкции.
Повече...