Нужен ви е продукт за ...

Дилатационни профили

Дилатационни профили

При използването на дилатационни профили за индустриални настилки (шлайфани бетони) се цели да се постигне ефективен пренос на товара през фугата и поемане на големи температурно-линейни разширения в следствие на съсъхване на бетона.

ISEDIO Limited притежава патент за асиметрично отваряне на профилите. 

 

Повече...