Нужен ви е продукт за ...

Огнезащитни бои

Огнезащитни бои

Огнезащитни покрития, които образуват гладко и твърдо покритие. Това  спестява необоходимостта от финишно покритие в недекоративните зони, което води до икономия на време и разходи.

Повече...