Нужен ви е продукт за ...

NULLIFIRE SС 902

Огнезащитно, тънкослойно набъбващо, покритие на органична основа за защита на вътрешни стоманени конструкции с бял цвят