Нужен ви е продукт за ...

Ускорители

Ускорители

Химични добавки, които:

  • удължават времето за начало на преминаването на сместа от пластично в твърдо състояние;
  • увеличават скоростта на развитие на ранна якост в бетона, с или без промяна на времето за свързване.
Повече...