Нужен ви е продукт за ...

Добавки за бетон

Добавки за бетон

Химичните добавки за бетони и строителни разтвори са вещества, които се добавят по време на смесването на бетона или строителния разтвор, със съдържание не по-голямо от 5 % спрямо масата на цимента, съдържащ се в бетона (или разтвора), за модифициране свойствата на пресния и/или втвърдения бетон. Техническите изисквания към химичните добавки са регламентирани в стандарта БДС EN 934-2. Това е хармонизиран европейски стандарт, т.е. задължителен за всички стани членки на ЕС. Вида на химичната добавка и нейната дозировка се определят за всеки конкретен случай, в зависимост от предназначението на бетона, начина на полагане, изисквания към бетонната смес и други фактори. Действието на дадена химична добавка зависи от вида и количеството на цимента в състава на бетонната смес, наличие на минерални добавки в състава цимента или бетона, температура на околната среда, замърсеност на добавъчните материали и др., Не бива да се приемат "на доверие" рецептурни състави за бетони, с използване на един или друг вид химична добавка, без да се проведат предварителни изпитвания с конкретна комбинация от изходни материали, която е индивидуална за всеки производител на бетон. Често пъти оптимален ефект върху свойствата на бетонната смес и/или втвърдения бетон се постига с употребата на комбинация от химични добавки – например комбинация от пластифицираща и въздуховъвличаща добавка. В подобни случаи задължително се проверява съвместимостта на добавките, тъй като те могат взаимно да се неутрализират и дори да предизвикат отрицателно въздействие.

Повече...