Нужен ви е продукт за ...

Свързани продукти

Свързани продукти

Фиксираща мрежа за водоспираща лента Hydrobent по хоризонтални и вертикални повърхности, директно на работната площадка. Фиксирането е просто и надеждно. Водонабъбващата лента Hydrobent остава фиксирана на място до приключване на бетонирането.

Повече...