Нужен ви е продукт за ...

ФИКСИРАЩА МРЕЖА ЗА HYDROBENT

Фиксираща мрежа за Hydrobent

Мрежата се използва за фиксиране на водоспираща лента Hydrobent по хоризонтални и вертикални повърхности, директно на работната площадка. Фиксирането е просто и надеждно. Водонабъбващата лента Hydrobent остава фиксирана на място до приключване на бетонирането.