Нужен ви е продукт за ...

Шлайфани бетонови настилки

Шлайфани бетонови настилки

Статичното оразмеряване на дисперсно армирани, със стоманени или синтетични фибри, бетонови настилки се прави с цел оптимизация и постигане на високи експлоатационни показатели. Оразмеряването се изпълнява от производителите на фибрите KrampeHarex GmbH & Co. KG и Contec Fiber AG със специално разработен професионален софтуер на база дългогодишни експериментални резултати. Оразмеряването на бетоновите настилки определя с голяма точност и висока степен на сигурност всички елементи на настилката: оптимална дебелина, клас на бетона, дозировка и тип на фибрите, размер на полетата. Част от добрите решения са и стоманените профили от Isedio Limited - UK за дилатационни фуги в бетоновите настилки. Веста Инд предоставя безплатно на своите клиенти цялостно предложение за изпълнение на настилката в съответстие с индивидуалните изисквания и технологични условия на обекта. Това включва оптимизация на финиширащите операции при изпълнение на бетоновите настилки, а именно избор на подходящ повърхностен втвърдител и технологията за неговото полагане, в това число сухо върху мокро, мокро върху мокро. Нашите решения обхващат целия спектър от условия на експлоатация – от пешеходен трафик до супер тежко натоварени настилки, включително антистатични и безискрови такива. Грижата за равномерната хидратация на готовата бетонова настилка и последващата защита от въздействие са част от нашия ангажимент и ние го решаваме чрез прилагането на подходящи влагозадържащи и импрегниращи покрития. Високите естетически изисквания се покриват от широк спектър цветни втвърдители.

Повече...