Партньори

Високоякостни стоманени фибри за дисперсно армиране на бетони и разтвори, мултифиламентни полипропиленови и стъклени фибри. 
Технологията на дисперсно армирания бетон е предмет на дейност и основна компетентност на Contec Fiber AG. Модифицирани, снопови фибрилирани (с влакнеста повърхност) влакна с високи експлоатационни показатели за дисперсно армиране…
Строителна химия - хидроизолации и водоспиращи продукти: течни полимер-циментови, битумни мембрани и кристализиращи продукти.
Компания специализирана в повръхностни втвърдители за шлайфани бетонови настилки подложени на тежки и интензивни натоварвания; съдържащи метални частици за подове, подложени на екстремно натоварване; повърхностни втвърдители на база феросилиций за…
Патентовани дилатационни профили за индустриални настилки (шлайфани бетони) с асиметрично отваряне на профилите.
Световни лидери в разработването на покрития и пасивни решения за противопожарна защита.
Пълна гама от PVC Waterstop профили за хидроизолиране на конструктивни и дилатационни фуги в: басейни, резервоари за питейни и отпадни води, фундаменти, подпорни стени и пр.